The medium sized storage vessels from Dinogetia

Authors

  • Bianca Elena Grigoraș

Abstract

During the past 80 years of excavation a huge amount of pottery has been discovered at Dinogetia. Among them, storage vessels represent a distinct category. These vessels are different in type and can be dated to the late Roman period. Most of them are decorated with groups of incised lines. Their presence is a reliable indication of the storage activities that took place in this remote fortress. The presence of local production of storage vessels in different periods and their morphological features demonstrate an extensive practice in preservation of foodstuff for medium and long-term periods. Also, considering their dimensions and their mobility, they can be correlated with familial consumption. Their modest capacities, less than 150-200 liters, was enough to store food for a limited period of time, but also enough to keep that food fresh.

References

Babeș, M. 1971. Necropola daco-romană de la Enisala. Studii și cercetări de istorie veche 22, nr. 1, 19-46.

Baumann, V. H. 1995. Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr.). Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale.

Bărbulescu, M. 2001. Viața rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p. Chr.). Constanța, Ex Ponto.

Bejan, A. 1998. Dacia Felix. Istoria Daciei Romane. Timișoara, Eurobit.

Bichir, Gh. 1984. Geto-dacii din Muntenia în epoca romană. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Carrato, C. 2017. Le dolium en Gaule Narbonnaise (Ier a.C. - IIIe p.C). Contribution à l`histoire socio-économique de la méditerranée nord-occidentale. Bordeaux, Ausonius.

Căpitanu, V. and Ursachi, V. 1969. O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului. Carpica II, 93-130.

Condurachi, Em. 1959. Șantierul Histria. Materiale și Cercetări Arheologice VI, 265-306.

Condurachi, Em. 1970. Şantierul arheologic Histria. Materiale și Cercetări Arheologice IX, 177-224.

Garcia, D. 1987. Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l’Age du Fer: les formes de stockage des grains. Revue archéologique de Narbonnaise 20, 43-98.

Garnsey, P. 1988. Famine and food supply in the Graeco-Roman world. Responses to risk and crisis. New-York, Cambridge University press.

Garnsey, P. and Saller, R. 1987. The Roman empire. Economy, Society and Culture. Berkeley and Los Angeles, University of California Press.

Gostar, N. 1979. Dacorum fratrum în inscripția lui Tib. Plautius Silvanus Aelianus (CIL, XIV, 4126=ILS, 986-Inscr. Italiae, IV, 12, 125). Pontica 12, 129-137.

Grigoraș, B. E. 2018. New information on the East and South-East Carpathian storage vessels (1st-4th c. AD). Caiete ARA 9, 123-136.

Mușețeanu, C. and Elefterescu, D. 1992. Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum III. Pontica 25, 221-238.

Nicolae, C. 2009. Ceramica getică din așezarea Hârșova-„La Moară” (jud. Constanța), aflată în expoziția muzeului „Carsium”, Hârșova. Pontica 42, 133-175.

Opaiț, A. 1991a. Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol)-sec. V-VII e.n. Peuce X, 133-216.

Opaiț, A. 1991b. Ceramica. In A. Opaiț, M. Zahariade, Gh. Poenaru-Bordea, and C. Opaiț „Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi”. Peuce X, 211-260.

Opaiț, A. 2004. Local and imported ceramics in the Roman province of Scythia (4th-6th centuries AD) (BAR International Series 1274). Oxford, Archaeopress.

Opaiț, A. 2013. Producția și consumul de vin în ținuturile dintre Carpați și Marea Neagră (secolele II a. Chr.-III p. Chr.). Studii și cercetări de istorie veche și arheologie 64, nr. 1-2. 21-65.

Opriș, I. C. and Rațiu Al. 2018. Capidava II. Building C1. Contributions to the history of annona militaris in the 6th century. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Petolescu, C. C. 2010. Regalitatea dacică în perioada 44 a. Chr.-86 p. Chr.. In M. Petrescu-Dâmbovița and Al. Vulpe (eds.), Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate, vol I., 700-704. București, Editura Enciclopedică.

Pippidi, D. M. 1967. Contribuții la istoria veche a României. București, Editura Științifică.

Pippidi, D. M. and Berciu, D. 1965. Din istoria Dobrogei. Geți și Greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană. I. București. Editura Academiei Republicii Populare Române.

Pippidi, D. M. and Russu, I. I. 1980. Inscriptiones Scythiae Minoris. V. București. Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Popilian, Gh. 1976. Ceramica romană din Oltenia. Craiova, Scrisul Românesc.

Preda, C. 1986. Geto-dacii din bazinul Oltului Inferior. Dava de la Sprâncenata. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Le Roux, P. 1995. Le ravitaillement des armées romaines sous l’Empire. In R. Étienne (ed.), Du latifundium au latifondo: un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne? (Actes de la table ronde internationale du CNRS organisée à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux III les 17-19 décembre 1992), 403-424. Paris, E. De Boccard.

Scorpan, C. 1969. Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Bugeac - Valea lui Marinciu. Pontice 2, 43-80.

Scorpan, C. 1974. Mormânt getic de epocă romană la Aliman. Pontica 7, 239-246.

Strabo, The Geography of Strabo, vol 1, translated by H. C. Hamilton, W. Falconer, (http://www.gutenberg.org/files/44884/44884-0.txt, accessed at 02-06-2017).

Suceveanu, Al. and Barnea, Al. 1991. La Dobrouja Romaine. București, Editura Enciclopedică.

Șova, C. 2014. Ceramica getică din perioada romană descoperită la Ulmetum. Pontica 47, 249-266.

Ștefan, G.1950. O balanță romană din secolul VI e.n. descoperită în Dobrogea. Studii de istorie veche I, nr.2, 152-162.

Vulpe, R. 1966. Așezări getice din Muntenia. București, Editura Meridiane.

Vulpe, R. and Barnea, I. 1968. Din istoria Dobrogei. Romanii la Dunărea de Jos II. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Downloads

Published

27/09/2022

How to Cite

Grigoraș, B. E. (2022). The medium sized storage vessels from Dinogetia. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 46, 395–400. Retrieved from https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/RCRF/article/view/1532