Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and United Kingdom – Results of the CARE project 2021

Authors

  • Carenza Lewis
  • Pavel Vařeka
  • Heleen van Londen
  • Johan Verspay
  • Arkadiusz Marciniak
  • Kornelia Kajda
  • Dawid Kobiałka

Abstract

In 2021 the four-nation CARE project, ‘Community Archaeology in Rural Environments Meeting Societal Challenges’ (CARE-MSoC), continued archaeological test pit excavations within currently inhabited rural settlements of known or suspected medieval date in the Czech Republic, Netherlands, Poland and the UK. As in 2020, the number of test pit excavations that could be carried out was severely restricted in 2021 by the continuing COVID-19 pandemic, but limited work was possible in seven settlements: Drválovice, Merboltice, Předhradí, Vanovice (all in the Czech Republic), Liempde (Netherlands), Biadki (Poland) and Riseholme (UK) (Fig. 1). The results of these excavations are summarised here, as an update to previous reports reviewing test pit excavations in 2019 and 2020  (Lewis et al. 2020; 2021).

References

Bis, M. 2014. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Brizi, A., Lewis, C. and Rabinovich, A. (in prep.) ‘Psychological outcomes of local heritage engagement: Participation in community archaeological excavations increases wellbeing, self-efficacy, and perceived community support’.

Coenen, J. 2004. Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. Boxtel.

Cotton, E. 2016. Riseholme Estate Heritage Appraisal. Unpublished Report.

Dąbrowska, M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Everson, P., Taylor, C. and Dunn, C. 1991. Change and Continuity: Rural Settlement in North-west Lincolnshire. London, HMSO.

Hanzlík, J., Sellnerová, A. and Veselá, H. 2014. Vývoj plužiny v Merbolticích. Průzkumy památek 21: 181–194.

Hładyłowicz K.J. and Bujak, F. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku. Lwów: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego.

Kincl, T. 2022. Zpráva o dendrochronologickém výzkumu vesnických staveb v Merbolticích. Unpublished Report.

Klápště, J. 2005. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: nakladatelství Lidové noviny.

Kortlang, F. 1987. Archeologie: De Dommelvallei. Een archeologische inventarisatie. ‘s-Hertogenbosch.

Kosiński, D. (ed.) 1996. Krotoszyn. Volume II. Krotoszyn-Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kadja, K. and Kobiałka, D. 2020. Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK. Medieval Settlement Research 35: 80–92.

Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kadja, K. and Kobiałka, D. 2021. Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK in 2020. Medieval Settlement Research 36: 81–91.

Lewis, C., van Londen, H., Marciniak, A., Vařeka, P. and Verspay, J. 2022. Exploring the impact of participative place-based Community archaeology in rural Europe: Community archaeology in rural environments meeting societal challenges’ Journal of Community Archaeology & Heritage 9. Available online: https://doi.org/10.1080/20518196.2021.2014697 (accessed September 2022).

Malach, R., Štrof, A. and Hložek, M. 2016. Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě, Pravěk Supplementum 32, Brno.

Oxford Archaeology East. 2016. Riseholme desk-based assessment. Unpublished Report for the University of Lincoln.

Plater, L. 1846. Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Lipsk: Librairie Etrangere.

Spek, Th. 2004. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Utrecht.

Steenbakkers, W. 2018. Het Steenen Huijs met Gebinte, Stal ende Schuren. Historisch Onderzoek naar Boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. Woudrichem.

Štrof, A. 2014. Doba bronzová a starší doba železná (halštatská). In Z. Jarůšková and A. Štrof (eds), Pravěk Boskovicka. Vlastivěda Boskovicka 3. Boskovice: Muzeum regionu Boskovicka, 101–163.

Tann, G. 2002. University of Lincoln, Riseholme Campus Proposed Equine/Animal Behaviour Facility Desk-based assessment. Unpublished excavation Report.

Thompson, F.H. 1960. The deserted medieval Village of Riseholme, near Lincoln’. Medieval Archaeology 4: 95–108.

Thompson, F.H. 1954. The excavation of a Roman barrow at Riseholme near Lincoln’. The Antiquaries Journal 34.1: 28–37.

Van Engelshoven, I. 2021. Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving, annex to letter of government rapportage Verdrag van Faro. Available at https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/11/rapportage-verdrag-van-faro-erfgoed-van-en-met-iedereen (accessed September 2022).

Veselá, H., Sellnerová, A. and Hanzlík, J. 2015. Krajinou podstávkových domů. Do údolí Ploučnice a Merboltic. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav.

Wardzyńska, M. 2017. Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945. Warszawa: IPN.

Wills, G.D. 2010. Wellington’s First Battle. Combat for Boxtel, 15th September 1794. A Guide for Military Historians & Wargamers. Grantham: Caseshot.

Zeman, V. 2012. Činnost litoměřického barokního stavitele Patre Versy na Šporkovském panství Konojedy. Průzkumy památek 28, 3–20.

Published

31/10/2022

How to Cite

Lewis, C., Vařeka, P., van Londen, H., Verspay, J., Marciniak, A., Kajda, K., & Kobiałka, D. (2022). Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and United Kingdom – Results of the CARE project 2021. Medieval Settlement Research, 37, 51–67. Retrieved from https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/msr/article/view/1867

Issue

Section

Reports