(1)
Battini, L. Portable Altars. ASHSHARQ 2017, 1, 293.