(1)
Ascalone, E. Shahr-I Sokhta Excavations. ASHSHARQ 2020, 4, 1-57.