สล็อตเว็บตรง

1.
Vardanyan B, Saribekyan M, Davtyan R, Mkrtchyan L, Manukyan S. Preliminary results of excavations of the Early Bronze Age settlement in Lernakert (Armenia). AJNES [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2023 Dec. 5];16(1-2):472-96. Available from: https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/aramazd/article/view/1844