สล็อตเว็บตรง

1.
Grekyan Y. The Kura-Araxes ‘expansion’: A climate change-related phenomenon?. AJNES [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2023 Dec. 6];16(1-2):182-211. Available from: https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/aramazd/article/view/1830