สล็อตเว็บตรง

Vardanyan, B., Saribekyan, M., Davtyan, R., Mkrtchyan , L., & Manukyan, S. (2022). Preliminary results of excavations of the Early Bronze Age settlement in Lernakert (Armenia). ARAMAZD: Armenian Journal of Near Eastern Studies, 16(1-2), 472–496. https://doi.org/10.32028/ajnes.v16i1-2.1844