สล็อตเว็บตรง

Grekyan, Y. (2022). The Kura-Araxes ‘expansion’: A climate change-related phenomenon?. ARAMAZD: Armenian Journal of Near Eastern Studies, 16(1-2), 182–211. https://doi.org/10.32028/ajnes.v16i1-2.1830