สล็อตเว็บตรง

(1)
Kosyan, A. On the Kura-Araxes Expansion. AJNES 2022, 16, 230-240.