Roman Cooking Wares Discovered at Sarmizegetusa Regia

Authors

  • Cătălin Cristescu
  • Gabriel Andreica

Abstract

The ceramic evidence from Sarmizegetusa Regia comprises a relatively important number of Roman kitchen wares, discovered especially in the area of the stone fortress. They seem to belong to the so-called ‘legionary pottery’ and are represented by wheel-thrown cooking pots, lids and pans. Other recipients may be also ascertained to the Imperial ceramic production, as tableware, amphorae, turibula, mortaria, and even construction materials were unearthed during the excavations at Grădiștea de Munte. The cooking pots belong to archaeological contexts dated after the conquest of Sarmizegetusa Regia, at the beginning of the 2nd century. The vessel distribution reveals a concentration in the area of the fortification. Analogies are found in the province of Dacia and in the forts spreading on the Danube limes. We may presume that these cooking pots are linked to the presence of Roman legionary troops in the former capital of the Dacian Kingdom (epigraphic sources indicate the presence of soldiers from Legio IV Flavia Felix, Legio VI Ferrata and Legio II Adiutrix Pia Fidelis). The analysis of their fabric points to a local production for a part of the cooking pots and lids.

References

Andreica, G. 2019. Prezența romană la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia (materialul ceramic) [Roman Presence at Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia (ceramic material)]. Unpublished PhD Thesis, ‘Babeș-Bolyai’ University, Cluj-Napoca.

Bats, M. 1988. Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350–v. 50 av. J.-C.). Modèles culturels et catégories céramiques (Revue Archéologique Narbonnaise Suppl. 18). Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.

Bâltâc, A. 2018. The pottery workshops from Șibot - “În Obrej”. In V. Rusu-Bolindeț, C. A. Roman, M. Gui, I. A. Iliescu, F. O. Botiș, S. Mustață and D. Petruț (eds.), Atlas of Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st – 7th centuries AD), vol. I, 131-142. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Benea, D. 1995. Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice. Apulum XXXII, 149-172.

Bogaers, J. E. von 1967. Die Besatzungstruppen des Legionslagers von Nijmegen im 2. Jahrhundert nach Christus. In Studien zu den Militärgrenzen Roms. Vorträge des 6. Internationalen Limeskongresses in Süddeutschland (Beihefte der Bonner Jahrbücher 19): 54-76. Köln-Graz, Böhlau.

Bondoc, D. and Gudea, N. 2009. Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Ciaușescu, M. and Mustață, S. 2009. Ceramica din așezarea romană/The pottery from the Roman settlement. In S. Mustață, F. Gogâltan, S. Cociș and A. Ursuțiu (eds.), Cercetări arheologice preventive la Florești-Polus Center, jud. Cluj (2007) / Rescue excavations at Florești-Polus Center, Cluj County (2007), 243-278. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Cristescu, C. 2011. Ceramica dacică descoperită în complexe închise la Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, Hunedoara) [The Dacian Pottery Discovered in Closed Complexes at Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, Hunedoara)]. Unpublished PhD Thesis, ‘Babeș-Bolyai’ University, Cluj-Napoca.

Cristescu, C. 2014a. Feasting with the King. The Tableware of Sarmizegetusa Regia. Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Historia 59.1, 115-152.

Cristescu, C. 2014b. Tradition and Influence in the Dacian Pottery Discovered at Sarmizegetusa Regia. Caiete ARA 5, 15-31.

Cristescu, C. forthcoming. Pots and Potters in the Orăștie Mountains Before the Roman Conquest of Dacia. In V. Rusu-Bolindeț, C.-A. Roman, M. Gui, I.-A. Iliescu, F.-O. Botiș, S. Mustață and D. Petruț (eds.), Atlas of Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st – 7th Centuries AD) (II), 19-36. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Daicoviciu, C. and Ferenczi, A. 1951. Aşezările dacice din Munţii Orăştiei. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române.

Daicoviciu, C., Floca, O., Duka, P., Chirilă, E., Ferenczi, Ș., Manoliu, V., Pop, I., Rednic, M., Rusu, M. and Teodoru, H. 1951. Studiul traiului dacilor în Munții Orăștiei (Șantierul arheologic dela Grădiștea Muncelului. Rezultatul cercetărilor făcute de colectivul din Cluj, în anul 1950). Studii și Cercetări de Istorie Veche 2, 1, 95-129.

Daicoviciu, C., Floca, O., Macrea, M., Deac, A., Dediu, M., Duka, P., Ferenczi, Ș., Gostar, M., Ilieș, A., Mitrofan, D., Radu, D. and Winkler, I. 1954. Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului (r. Orăștie, reg. Hunedoara). Studii și Cercetări de Istorie Veche 5, 1-2, 123-155.

Daicoviciu, H. 1972. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj, Dacia.

Daicoviciu, H., Ferenczi, A. and Rusu, A. 1988-1991. Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor II Adiutrix și VI Ferrata la cucerirea Complexului cetăților dacice din Munții Sebeșului. Sargetia XXI-XXIV, 43-60.

Daicoviciu, H., Glodariu, I. and Ferenczi, Şt. 1989. Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei I. Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică.

Doneus, N. 2014. Halbturn I – ein römerzeitliches Gräberfeld aus dem Burgenland. Struktur und Grabrituale eines ländlichen Gräberfeldes im Hinterland von Carnuntum zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert. In N. Doneus (ed.), Das kaiserzeitliche Gräberfeld von Halbturn, Burgenland (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 122, 1): 1-230. Mainz, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.

Egri, M. 2014. Desirable Goods in the Late Iron Age – The Craftsman’s Perspective. In S. Berecki (ed.), Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, 233-248. Târgu Mureș, Mega.

Étienne, R., Piso, I. and Diaconescu, A. 2002-2003. Les fouilles du forum vetus de Sarmizegetusa. Rapport general. Acta Musei Napocensis 39-40/I, 59-154.

Florea, G. 2011. Dava et Oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer. Cluj-Napoca, Centre d’Études Transylvaines.

Florea, G. 2017. Excavations in Sarmizegetusa Regia: Recent Results and Perspectives. In F. Mitthof and G. Schörner (eds.), Columna Traiani. Traianssäule – Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern. Beiträge der Tagung in Wien anlässlich des 1900. Jahrestages der Einweihung (9.–12. Mai 2013) (TYCHE Sonderband 9): 363-367. Wien, Holzhausen.

Florea, G. and Suciu, L. 2004. Considerații privind cercetările arheologice de pe platoul cetății de la Grădiștea de Munte. In A. Rusu-Pescaru and I. V. Ferencz (eds.), Daco-geții: 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetățile din Munții Orăștiei, 63-75. Deva.

Florea, G., Suciu, L., Iaroslavschi, E., Gheorghiu, G., Pupeză, P., Bodó, C., Cristescu, C. and Mateescu, R. 2013. Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]. In Cronica Cercetărilor Arheologice din România – Campania 2012, 63-65. Iași, Editura Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’.

Florea, G., Suciu, L., Iaroslavschi, E., Gheorghiu, G., Pupeză, P., Bodó, C., Cristescu, C. and Mateescu, R. 2014. Com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara. Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia. In Cronica Cercetărilor Arheologice din România – Campania 2013, 112-113. București.

Florea, G., Mustață, S., Mateescu, R., Cristescu, C., Bodó, C., Mateescu-Suciu, L., Iaroslavschi, E., Gheorghiu, G., Pupeză, P. and Cioată, D. 2015. Matrița de bronz de la Sarmizegetusa Regia. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Frere, S. 1972. Verulamium excavations, vol I (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London XXVIII). Oxford, The Society of Antiquaries.

Gheorghiu, G. 2005. Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Glodariu, I. 1965. Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane. Acta Musei Napocensis II, 119-133.

Glodariu, I. 1976. Dacian Trade with the Hellenistic and Roman World (BAR International Series 8). Oxford, BAR Publishing.

Glodariu, I. 1989-1993. Sarmizegetusa Regia durant le règne de Trajan. Acta Musei Napocensis 26-30, I/1, 19-25.

Glodariu, I. 2006. The destruction of sanctuaries in Sarmizegetusa Regia. In L. Mihăilescu-Bîrliba and O. Bounegru (eds.), Studia historiae et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, 113-126. București, Editura Academiei Române.

Glodariu, I., Iaroslavschi, E. and Rusu, A. 1988. Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei. București, Editura Sport-Turism.

Glodariu, I., Iaroslavschi, E., Rusu-Pescaru, A. and Stănescu, F. 1996. Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei preromane. Deva, Acta Musei Devensis.

Grünewald, E. 1979. Die Gefässkeramik des Legionslagers von Carnuntum (Grabungen 1968-1974) (Der Römische Limes in Österreich XXIX). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Gudea, N. 1996. Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman II. Vama romană. Monografie arheologică. Contribuții la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice (Bibliotheca Musei Napocensis XII). Zalău, Comitetul de Cultură si Educatie Socialistă al Judetului Sălaj, Muzeul Judetean de Istorie si Artă Zalău.

Gudea, N. 2008. Castrul roman de la Feldioara – încercare de monografie arheologică / Das Römerkastell von Feldioara – Versuch einer archäologischen Monographie. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Gugl, C. 2007. Stratifizierte Fundkontexte des 1.-3. Jahrhunderts. In C. Gugl and R. Kastler (eds.), Legionslager Carnuntum, Ausgrabungen 1968-1977 (Der Römische Limes in Österreich 45): 159-230. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Gugl, C., Radbauer, S. and Kronberger, M. 2015. Die canabae von Carnuntum II: Archäologische und GIS-analytische Auswetung der Oberflächensurveys 2009-2010 (Der Römische Limes in Österreich 48). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Haalebos, J. K. 1995. Castra und canabae. Ausgrabungen auf dem Hunerberg in Nijmegen, 1987-1994 (Libelli Noviomagenses 3). Nijmegen, Katholieke Universiteit.

Hodder, I. 2005. Theory and practice in archaeology. London / New York, Routledge.

Iaroslavschi, E. 1989-1993. Vestiges romaines dans la zone de Sarmizegetusa Regia. Acta Musei Napocensis 26-30, I/1, 27-32.

Istenič, J., Daszkiewicz, M. and Schneider, G. 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, Regio X). In Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta 38, 83-91. Abingdon, Rei Cretariæ Romanæ Favtores.

Laws, A. 1976. Excavations at Northumberland Wharf, Brentford. Transactions of the London & Middlesex Archaeological Society 27, 179-205.

Lăzărescu, V. A. and Sidó, K. 2018. The ceramic production centre from Porolissum. In V. Rusu-Bolindeț, C. A. Roman, M. Gui, I. A. Iliescu, F. O. Botiș, S. Mustață and D. Petruț (eds.), Atlas of Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st – 7th Centuries AD) (I), 31-53. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Leitch, V. 2010. Trade in Roman North African Cookwares. Bollettino di Archeologia on line 1, volume speciale B/B111/2, 11-23. <https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/01/2_LEITCH.pdf>

Liesen, B. 2003. Legionsware aus Xanten. In B. Liesen and U. Brandl (eds.), Römische Keramik: Herstellung und Handel, Kolloquium Xanten (15. – 17. 6. 2000) (Xantener Berichte 13): 117-127. Mainz, Philipp von Zabern.

Macrea, M., Gudea, N. and Moțu, I. 1993. Praetorium. Castrul și așezarea romană de la Mehadia. București, Editura Academiei Române.

Malone, S. J. 2005. Legio XX Valeria Victrix. A prosopographical and historical study. Vol. I. Unpublished PhD thesis, University of Nottingham, Nottingham.

Maróti, E. and Kalmár, J. 2006. About the stone material and mortar composition of the Roman buildings, Ulcisia Castra, Szentendre, Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 1/1, 27-40.

Maróti, E. and Kalmár, J. 2007. Római kori falak anyaga, szerkezete és az építkezés periódusai Ulcisia Castra (Szentendre) kantonai táborának területén. Építőanyag 59/2, 30-35.

Marsh, G. and Tyers, P. 1976. Roman Pottery from the City of London. Transactions of the London & Middlesex Archaeological Society 27, 228-244.

Matei, A. V. and Bajusz, I. 1997. Castrul roman de la Romita – Certiae / Das Römergrenzkastell von Romita – Certiae. Zalău.

Matei-Popescu, F. and Țentea, O. 2017. I primi insediamenti romani nella Dacia: il contributo dell’esercito. In C. Parisi Presicce, M. Milella, S. Pastor and L. Ungaro (eds.), Traiano. Construire l’Impero, creare l’Europa. Catalogo della mostra, 163-168. Roma, De Luca Editori d’Arte.

Nicolić-Đorđević, S. 2000. Antička Keramika Singidunuma. Oblici Posuda. In M. Popović (ed.), Singidunum 2, 11-244. Beograd, Arheološki Institut.

Olcese, G. 2003. Le ceramiche comuni a Roma e in area romana (III secolo a.C.-I-II secolo d.C.). Produzione, circolazione, tecnologia (tarda età repubblicana – prima età imperiale) (Documenti di Archeologia 28). Mantova, Editore S.A.P.

Oltean, I. A. and Hanson, W. S. 2017. Conquest strategy and political discourse: new evidence for the conquest of Dacia from LiDAR analysis at Sarmizegetusa Regia. Journal of Roman Archaeology 30, 429-446.

Opreanu, C.-H. 1999-2000. Castrul roman de la Grădiștea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Cronologia și semnificația sa istorică. Ephemeris Napocensis IX-X, 151-168.

Opreanu, C.-H. 2017. Roman Victory Symbolism at Sarmizegetusa Regia. In F. Mitthof and G. Schörner (eds.), Columna Traiani. Traianssäule – Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern. Beiträge der Tagung in Wien anlässlich des 1900. Jahrestages der Einweihung (9.–12. Mai 2013) (TYCHE Sonderband 9): 369-375. Wien, Holzhausen.

Petruț, D. 2016. The implications of indirect evidence regarding the military pottery production in Buciumi (Dacia Porolissensis) and the question of ‘legionary ware’. In Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta 44, 643-649. Bonn, Rei Cretariæ Romanæ Favtores.

Popa, C. I. 2011. Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne. Monumenta archaeologica et historica. Cluj-Napoca, Mega.

Popescu, D. 1956. Cercetări arheologice în Transilvania (I-IV). Materiale și Cercetări Arheologice II, 41-250.

Popilian, G. 1976. Ceramica romană din Oltenia. Craiova, Scrisul Românesc.

Protase, D. 1997. Quand la capitale de Décébale est-elle tombée aux mains des Romains ? Un nouveau point de vue. Ephemeris Napocensis VII, 89-100.

Protase, D. 2010. Castrul Legiunii IIII Flavia Felix de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965-1968. Analele Banatului (Seria Nouă) XVIII, 33-62.

Pupeză, P., Isacu, A.and Cupșa, C. 2020. Dacian Pottery in Roman Contexts. The Fort from Cășeiu (Samum). In Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 46. Oxford, Archaeopress.

Quercia, A. 2008. La ceramiche comuni di età romana. In F. Filipi (ed.), Horti et Sordes. Uno scavo alle falde del Gianicolo, 197-232. Roma, Quasar.

Rustoiu, A. 2005. Dacia și Italia în sec. I a.Chr. Comerțul cu vase de bronz în perioada republicană târzie (Studiu preliminar). In C. Cosma and A. Rustoiu (eds.), Comerț și civilizație. Transilvania în contextul schimburilor comerciale și culturale în antichitate, 54-117. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Rusu, A. 1979. Cercetări în necropola Muncelu-Brad. Materiale și Cercetări Arheologice XIII, 219-223.

Rusu-Bolindeț, V. 2007. Ceramica romană de la Napoca. Contribuții la studiul ceramicii din Dacia romană (Bibliotheca Musei Napocensis XXV). Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Rusu-Bolindeț, V. and Cociș, S. 2005. Ceramica din vicus-ul roman de Napoca. Importuri și producție locală. In C. Cosma and A. Rustoiu (eds.), Comerț și civilizație. Transilvania în contextul schimburilor comerciale și culturale în antichitate, 149-184. Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Suceveanu, A. 2000. La céramique romaine des Ier-IIIe siècles ap. J.-C. (Histria X). București, Cimec.

Urloiu, R. 2011. Legio VI Ferrata în Arabia. Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 62, 3-4, 209-231.

Vámos, P. 2002. Fazekasműhely az Aquincum canabae déli részén. Archaeologiai Értesítő 127, 5-87.

Whatley, C. 2016. Exercitus Moesiae. The Roman Army in Moesia from Augustus to Severus Alexander (BAR International Series 2825). Oxford, BAR Publishing.

Zienkiewicz, J. D. 1992. Pottery from excavations on the site of the Roman Legionary Museum, Caerleon 1983-5. Journal of Roman Pottery Studies 5, 81-109.

Downloads

Published

27/09/2022

How to Cite

Cristescu, C., & Andreica, G. (2022). Roman Cooking Wares Discovered at Sarmizegetusa Regia. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 46, 365–374. Retrieved from https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/RCRF/article/view/1529