Dacian Pottery in Roman Contexts. The Fort OF Căşeiu (Samum)

Authors

  • Paul Pupeză
  • Adriana Isacu
  • Cosmina Cupșa

Abstract

On the northern Dacian limes, vessels of Late Iron Age tradition were found in the Roman fort of Cășeiu. Relatively scarce, the vessels were mainly hand-made: bowls, cups, lids and jars. Their presence is certain for the entire functioning period of the fort, being discovered mostly in barracks. Based on the fabric, shapes and ornaments it is difficult to determine who produced and used these vessels, the Romans or the Dacians.

References

Ardeț, A. 1991. Ceramica dacică și de tradiție celtică de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Dacian and Celtic ceramics in Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Thraco – Dacica 12, 137-142.

Crișan, I. H. 1969. Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania. București, Editura științifică.

Cupșa, C. 2009. Ceramica din castrele romane de la Bologa și Cășeiu. Considerații asupra vaselor de uz casnic (Ceramics from the Roman Forts of Bologa and Căşeiu. Approaches over the Common Pottery). Unpublished PhD thesis, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca.

Daicoviciu, C. 1943. La Transilvania nella’antichità. Bucarest.

Dana, D. and Zăgreanu, R. 2013. Les indigènes en Dacie romaine ou la fin annoncée d’une exception : relecture de l’épitaphe CIL III 7635. Dacia (Nouvelle Série). Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne 57, 145-159.

Gaiu, C. 2015. Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilişua. Revista Bistriţei 29, 65-92.

Gudea, N. 1969. Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa. Acta Musei Napocensis 6, 503-508.

Gudea, N. 1970. Ceramica dacică din castrul roman de la Buciumi. Studii și cercetări de istorie veche și arheologie 21/2, 299-311.

Gudea, N. 1989. Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman roman, 1. Cercetări şi descoperiri arheologice pînă în anul 1977. Acta Musei Porolissesnsis 13, 1-1178.

Gudea, N. and Moţu, I. 1988. Despre ceramica provincială lucrată cu mâna din castre. Observaţii arheologice cu specială privire la câteva castre din Dacia Porolissensis. Acta Musei Porolissensis 12, 229-250.

Husar, A. 1999. Celți și germani în Dacia Romană. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.

Isac, D. 1994. Monumente votive din castrul roman de la Căşeiu (jud. Cluj). In S. Mitu and F. Gogâltan, Studii de Istorie a Transilvaniei, 54-58. Cluj-Napoca.

Isac, D. 2003. Castrul roman de la SAMVM - Căşeiu / The Roman auxiliary fort SAMVM –Căşeiu I. Cluj-Napoca, Napoca Star.

Isac, D., Isac, A., Marcu, F. and Țentea, O. 1998. Cășeiu, jud. Cluj. Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1997, 14-15.

Marcu, F. and Țentea, O. 1997. Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Gilău. Acta Musei Porolissensis 21, 221-233.

Marcu, F. and Țentea, O. 2000. Observaţii asupra ceştii dacice din perioada romană şi postromană (Observations on the Dacian cup-lamp of Roman and post-Roman times). Revista Bistriţei 14, 67-86.

Mihăilescu-Bârliba, L. 2009. Les autochtones en Dacie Romaine. Revista de istorie socială 10-12, 11-16.

Negru, M. 2003, The native pottery in Roman Dacia (BAR International Series 1097). Oxford, Archaeopress.

Negru, M. and Ciucă, I. 1997. Ceramica dacică lucrată cu mâna descoperită în aşezarea civilă a castrului roman de la Enoşeşti-Acidava. Arhivele Olteniei 12, 23-29.

Opreanu, C. 1993. Elemente ale culturii material dacice și daco-romane târzii (sec. III-IV p. Chr.). Ephemeris Napocensis 3, 235-260.

Popilian, G. 1976. Traditions autochtones dans la céramique provinciale romaine de la Dacie méridionale. Thraco-Dacica 1, 279-286.

Popilian, G. 1980. Necropola daco-romană de la Locusteni. Craiova, Editura Scrisul Românesc.

Popilian, G. 1982. Necropola daco-romană de la Daneţi. Thraco-Dacica 3, 42-67.

Popilian, G. and Niţă, T. 1982. Necropola daco-romană de la Leu. Oltenia. Studii și Comunicări 4, 87-92.

Protase, D. 1971. Aşezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja (Transilvania). Acta Musei Napocensis 8, 135-160.

Protase, D. 1976. Soporu de Cîmpie. Un cimitir dacic din epoca romană. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Protase, D. 1980. Autohtonii în Dacia romană (Autochthons in Roman Dacia). București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Rogozea, P. 1988. Ceramica dacică din aşezarea romană de la Tibiscum. Tibiscum 7, 165-176.

Rusu-Bolindeţ, V. 2007. Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la studiul ceramicii din Dacia romană (Bibliotheca Musei Napocensis 25). Cluj-Napoca, Mega Publishing House.

Țentea, O. 1999. Semnificaţia prezenţei ceramicii de tradiţie Latène în Dacia romană (The significance of Latène tradition pottery in Roman Dacia). Revista Bistriţei 12-13, 123-132.

Downloads

Published

27/09/2022

How to Cite

Pupeză, P., Isacu, A., & Cupșa, C. (2022). Dacian Pottery in Roman Contexts. The Fort OF Căşeiu (Samum). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 46, 335–342. Retrieved from https://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/RCRF/article/view/1526