สล็อตเว็บตรง

[1]
K. Bretzke, “The Palaeolithic record from the Central Region of the Emirate of Sharjah, United Arab Emirates”, PSAS, vol. 50, no. 2, pp. 15–27, Jan. 2020.