สล็อตเว็บตรง

(1)
Petersen, A.; al-Naimi, F. Qal’at Ruwayda and the Fortifications of Qatar. PSAS 2013, 43, 245-261.