สล็อตเว็บตรง

(1)
Scott-Jackson, J. E.; Scott-Jackson, W.; Al Naimi, F. A.; Tetlow, E.; Crassard, R. The Stone Age of Qatar: New Investigations, New Finds; Interim Report (poster). PSAS 2014, 44, 317-325.