สล็อตเว็บตรง

Peeters, D. (2021). Geographies, Institutions, and Agencies: Ceramic and Socio-Economic Regions and Regionality in (Late) Hellenistic-Late Roman Boeotia, Central Greece (c. 150 BC-AD 700). Journal of Greek Archaeology, 6, 291–328. https://doi.org/10.32028/9781789698886-13