สล็อตเว็บตรง

1.
Charpentier V, Berger J-F, Crassard R, Borgi F, Davtian G, Méry S, Phillips CS. Conquering new territories: when the first black boats sailed to Masirah Island. PSAS [Internet]. 2013 Sep. 1 [cited 2023 Dec. 6];43:85-99. Available from: http://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/PSAS/article/view/1577