สล็อตเว็บตรง

Crassard, R., Hilbert, Y. H., Charloux, G., Sahlah, S. A. and Badaiwi, W. A. (2020) “New Palaeolithic sites around Al-Badʾ, north-western Saudi Arabia”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 50(2), pp. 1–15. Available at: http://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/PSAS/article/view/1184 (Accessed: 6 December 2023).