สล็อตเว็บตรง

(1)
Decruyenaere, D.; Mashkour, M. .; Lidour, K.; Debue, K.; Sagory, T.; Pellegrino, M. P.; Charbonnier, J.; Benoist, A. Late Bronze and Iron Age Animal Exploitation in Masāfī, Fujairah, UAE. PSAS 2022, 51, 123-140.